SSIS-588 ผู้ชายที่หลอกฉันคือยูรุซาไน...ฉันถูกปฏิเสธคำสารภาพ ดังนั้นวันนี้ฉันจึงแก้แค้นอาจารย์หญิงคนนั้นด้วยยาปลุกกำหนัด UNCENSOR

SSIS-588 ผู้ชายที่หลอกฉันคือยูรุซาไน...ฉันถูกปฏิเสธคำสารภาพ ดังนั้นวันนี้ฉันจึงแก้แค้นอาจารย์หญิงคนนั้นด้วยยาปลุกกำหนัด UNCENSOR

SSIS-588 The guy who made a fool of me is Yurusanai...I was refused a confession, so today I'm taking revenge on that female teacher with an aphrodisiac. UNCENSOR

jav “มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้...” ผมมีชีวิตที่สมหวังกับชีวิตครูที่ราบรื่น นักเรียนชอบเธอมากถึงกับสารภาพกับเธอ... แต่ความรักกับนักเรียนเป็นสิ่งต้องห้าม! ฉันควรจะปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา เดี๋ยวก่อน! ทำไมคุณถอดเสื้อผ้าของฉันออก ห้ามจับ! ของเหลวที่เหมือนยาโป๊แปลกๆ คืออะไร? …เฮ้…หมายความว่าไงที่บอกว่าแค้นฉัน…? เดี๋ยวก่อน...หยุด....


1,991